Quản lý siêu thị là người chịu trách nhiệm điều hành tất cả Những việc làm trong nhà hàng, từ quản lý nhân viên, giải quyết Các sự cố của người trải nghiệm cho đến quản lý tài chính. fjob.vn xin chia sẻ bản mô tả thông tin công việc của quản lý liên doanh để người tiêu dùng tham khảo.

Xem thêm tuyển nhân viên phục vụ bàn

Ảnh nguồn Internet

vị trí công việc

Bản mô tả thông tin làm việc

Quản lý liên doanh

– Quản lý nhân viên

 • dấn mình vào tuyển mua nhân viên phù hợp mang địa điểm làm việc và đào tạo nhân viên mới công việc theo đúng tiêu chuẩn nghiệp vụ của doanh nghiệp.
 • Phân công việc làm cho giám sát ca thực hiện việc theo dõi nhân viên triển khai việc làm theo đúng tiêu chuẩn nghiệp vụ.
 • Xem thêm tuyển quản lý nhà hàng tiệc cưới
 • Lên kế hoạch việc làm cho nhân viên theo tuần và điều chỉnh cho yêu thích nếu mang phát sinh do nhân viên xin nghỉ.
 • Tổ chức họp nhanh nhân viên vào đầu mỗi ca công việc, phân công việc làm cho từng bộ phận cụ thể và điều phối nhân sự trong mỗi ca làm việc cho ưa thích.
 • mô tả kết quả vận hành làm việc của nhân viên theo định kỳ.

– Quản lý đặt bàn

 • khiến hợp đồng đặt tiệc cho khách có nhu cầu và lên phương án tổ chức thực hiện.​
 • kiểm soát lượng khách đặt bàn hàng ngày và theo dấu tiến độ chuẩn bị tiệc.
 • phối hợp sở hữu bếp trưởng lên thực đơn đặt tiệc.

– Giải quyết sự cố và khiếu nại của người mua

 • có Các sự cố mà nhân viên không giải quyết được thì quản lý là người chịu trách nhiệm xử lý.
 • Trực tiếp giải quyết Các khiếu nại của khách hàng về Các vấn đề liên quan tới liên doanh.

– Quản lý tài chính

 • Quản lý nhà hàng chịu trách nhiệm ký vào Những hóa đơn nên hủy hàng ngày.
 • theo dấu tình hình thu – chi của công ty, đưa ra Các biện pháp thúc đẩy doanh số cho doanh nghiệp.
 • Quản lý giá bán hàng hóa, tồn kho

– Quản lý tài sản, hàng hóa

 • Quản lý Những dụng cụ là tài sản của siêu thị, theo dõi việc mất mát, hư hỏng và sở hữu phương án thay thế.
 • sở hữu kế hoạch bảo trì Những sản phẩm, trang vật dụng của siêu thị luôn hoạt động tốt.
 • Ký duyệt việc nhập hàng hóa, thực phẩm hàng ngày.
 • Ký duyệt phiếu điều chuyển thực phẩm, món ăn, tài sản của nhà hàng.

– Bảo đảm vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của nhà hàng.

– Tổ chức triển khai Các buộc phải của cấp trên.

– phối hợp sở hữu Những bộ phận liên quan xử lý công việc hàng ngày.

– Báo cáo lên cấp quản lý trực tiếp về tình hình hoạt động của siêu thị theo tuần, tháng, quý, năm.