Những ngày cận đây, thương tình lái hăng hái thu mua đơn loại cây nhú giàu ven suối trong suốt danh thiếp bè rừng huyện Kbang (Gia Lai) nửa qua Trung Quốc. Có thời chấm, dân cả làng đồng kéo đi chừng nhổ loài cây có thằng là “na rừng”, là loài cơ thể dãy tàng trữ nác, giúp giảm cơn bòn vụ khô khan…

Tận tiêu diệt dốt dược ‘cỏ máu’ nửa qua Trung Quốc

Dân đâm xô ra rừng đào cây dương xỉ nửa qua Trung Quốc
Lùng sục trái mây, cau non nửa qua Trung Quốc

Chúng mình tới bổ tư làng Kon Bông 1, xã Đắk Rong đặt hỏi bay cây na rừng. Dân địa phương sốt sắng méc : “Rễ và cơ thể cây nào đặt thương tình lái ở đây thu mua giá như 4.000 đồng/kg. Anh muốn mua ư ? Mua thời giá như bao lăm? ”.

Rễ cây na rừng

Theo những người dân nào, chừng 3 năm trước, thương tình lái chừng tới làng, đeo theo rễ ngữ cây na rừng nói người dân ra rừng chừng rồi nửa cho gia tộc. Đây là đơn loài dãy leo nhú dưới lụi rừng và cận suối, trái chi trái na. Dân căn cứ cầm đâm xô ra rừng chém bay xắt buổi, phơi phóng khô khan đặt nửa. Ban đầu thương tình lái chỉ mua rễ bé. Sau rễ na rừng càng ngày càng ít, thương tình lái mua cả cả cơ thể và rễ to.

Chúng mình tới sân bóng ven UBND xã Đắk Rong chộ dãy tấn rễ và cơ thể dãy na rừng phơi phóng bề bộn, xắt buổi báo cáo. Dọc danh thiếp tuyến đàng trong suốt xã đang giàu chấm phơi phóng bé linh khác.

Anh V., đơn thương tình lái cho biết: Tôi đã thu mua rễ na rừng đặt chừng 2 năm. Mua bay, mình xắt buổi phơi phóng khô khan rồi tắt bao nửa cho thương tình lái người Trung Quốc. Họ mua đặt làm gì thời mình khô khanng biết. Tôi chỉ lượm lặt nửa lại chừng lãi ôi thôi.

Khoảng 4 tấn rễ “na rừng” đặt phơi phóng tại sân bóng xã Đắk Rông

Ông Đinh Văn Viên- Phó cả thôn Kon Bông 1, xã Đắk Rông đả nhận buổi cao chấm, cả làng đồng ra rừng chém rễ na nửa. Dây na rừng mềm dẻo, bên trong suốt có nác vì thế khi đi rừng người dân hay chém khúc cơ thể giữa rồi lấy nác uống. Trước khi thương tình lái ra thu mua người dân khô khanng bao giờ chém phá loại dãy nào. Chẳng ai biết nó có đả dụng gì đặc biệt, mà gia tộc mua giàu như cầm. Rễ cây tàng trữ dồn cây to nác tự vụ mưa vì thế có nhẽ cũng góp phần thời hạn chế sự khô khan thời hạn cho rừng vụ khô khan. Nếu khai hoang quá trớn, loài cơ thể dãy nào sẽ cả, rừng khó giữ đặt nác nữa.

Ông Bùi Trọng Lượng- Phó chủ toạ UBND xã Đăk Rong cung gấp : Trên địa bàn, dân danh thiếp làng Kon Trang 1, Kon Trang 2, Kon Bông 1 và Kon Bông 2 đi đào rễ na rừng đông nhất ra vụ khô khan, dễ phơi phóng.

“Tác dụng loại rễ nào làm gì mình khô khanng biết. Hiện tại, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo cho xã vận cồn người dân khô khanng đặt ra rừng chém rễ cây nào nữa” – Ông Lượng cho hay.

Rễ cây na rừng đã đặt tắt bao

Điều đáng nói, dù dân ra danh thiếp bè rừng chém rễ na ào ạt mà chủ rừng đã khô khanng có biện pháp can ngăn, bảo vệ. Ông Trương Văn Bốn, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Rông đả nhận: Nhiều người dân ra khu vực rừng do đơn vị ông tráin lý đặt đào rễ cây nào mà chửa bị ngăn chặn, vì chửa ai rõ giàu việc đào rễ cây nào ảnh hưởng cụ thể cầm nào tới rừng.

Tuy nhiên, ông Vũ Ngọc An- Phó Giám đốc Sở NN&PTNT thức giấc Gia Lai lại cho biết lãnh đạo Sở chửa cầm đặt thông báo bay việc người dân ra rừng chém rễ na rừng đeo nửa. Sở sẽ rà, thông báo lại tới báo chí khi có kết trái. Muốn chém loại rễ cây gì trong suốt rừng cũng nếu có sự đồng ý ngữ Sở !

(Theo Tiền Phong)